confessions

ahmetgurbuz

hevesli - Dalin

  1. toplam giri 39
  2. takipçi 10
  3. puan 542

diss atan oça karşılık salavat zinciri

ahmetgurbuz
DİSS ATMAMASI İÇİN SALAVAT ZİNCİRİ “Sallallahu aleyhi ve sellem”, “Allahu Teala, (Hz. Peygambere) Ona salatü selam etsin”.
“Aleyhissalatu vesselam”, “Allah'ın salatu selamı onun (Hz. Peygamberin s.a.v.) üzerine olsun”.
“ Allahümme Salli Ala Muhammedin ve Ala Ali Muhammed”.
(Allahım, Hz. Muhammed'e ve aline rahmet eyle).
Allahümme Salli Ala Seyyidina, Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim,
Ey Allahım, Efendimiz, büyüğümüz “Hz. Muhammed”e, evladu iyaline, ashabına salatü selam eyle.
“Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhul'muk'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıyameti”.
Ey Allah'ım, “Hz. Muhammed'e Salatu selam eyle, ve onu kıyamet günü sana yakın bir yere, makam-ı Mahmut'a indir.
“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbîl kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril'ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”,
Allah'ım, kalbin doktor ve devası, vücudun şifası, gözün nuru ve ziyası olan “Muhammed'e (s.a.v.) aline ve ashabına salatü selam eyle.
“Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyidina Muhammedin ve ala ali seyidina Muhammedin bi'adedi ilmike”.
Allah'ım, efendimiz “Hz. Muhammed”e (s.a.v.) ve efendimiz “Hz. Muhammedin (s.a.v.)” aline sonsuz olan ilmin sayısınca salatü selam ve bereket ihsan eyle.
“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel melevali ve teakabel asarani ve kerraral cedidani vestekbelel ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehli beytihi minat tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira”.
“Allah'ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği sürece Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.) salat ve selam eyle. O'nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır”.
“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel'muminine vel'muminati vel'muslimine vel'muslimati,
Ey Allah'ım! “Kulun ve Rasülün Hz. Muhammed'e salat (Rahmet) eyle.” “Müslüman olan erkek ve kadınlara da Merhamet eyl
0 /